0938 031 032

So sánh các bảng liệt kê

5,200,000.000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích (m²): 80

Căn hộ

2,400,000.000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1Diện tích (m²): 30

Căn hộ

2,600,000.000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1Diện tích (m²): 34

Căn hộ

2,450,000.000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1Diện tích (m²): 30

Căn hộ

4,000,000.000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích (m²): 60

Căn hộ

8,700,000.000đ

Giường: 3Phòng tắm: 2Diện tích (m²): 105

Căn hộ

5,300,000.000đ

Giường: 2Phòng tắm: 2Diện tích (m²): 73

Căn hộ

2,400,000.000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1Diện tích (m²): 30

Căn hộ

3,350,000.000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1Diện tích (m²): 50

Căn hộ, Văn Phòng